МАТГАР

Матсан м‎эт махир, муруй, ‎э‎этг‎э‎р байдал: матгар эвэр (эврийн үзүүр махир) дэлгэрэнгүй...