МАНГАД II
/ хуучирсан /

Орос: мангад тамхи (орос тамхи).

Ижил үг:

МАНГАД I