МАНАС I
/ анагаах /

манас татаа (ухаан алдаж, үе үе татдаг жирэмсний хордлогын хүнд хэлбэр), манас дэлгэрэнгүй... (жирэмсний хожуу хордлогын хамгийн хүнд хэлбэр, дэс дараалсан байдалтайгаар татна, эхний үед нүүр, хүзүүний булчингийн ширхгүүд татвалзан татсаны дараа их биеийн булчингууд нумлаж татна) - Манас таталт нь ургийн болон эхийн амь насанд нэн аюултай нөлөөлнө. Анагаах ухааны хураангуй тайлбар толь.

манас татаа ухаан алдаж, үе үе татдаг жирэмсний хордлогын хүнд хэлбэр
манас таталт жирэмсний хожуу хордлогын хамгийн хүнд хэлбэр дэс дараалсан байдалтайгаар татна, эхний үед нүүр, хүзүүний булчингийн ширхгүүд татвалзан татсаны дараа их биеийн булчингууд нумлаж татна
Ижил үг:

МАНАС II