манас татаа
ухаан алдаж, үе үе татдаг жирэмсний хордлогын хүнд хэлбэр