МАЛИЛЗУУР

Малилзан ая тал засан бялдуучилсан зан бүхий: малилзуур хүүхэн (малилзан инээх байдал гаргамтгай дэлгэрэнгүй...