МААМГАНАХ

1. Сүржин, бялдууч зан байдалтай хүнийг шоолон шоовдорлох - Битгий маамганаад бай! Яриа;


2. Настай хүний авиргүй байдал гаргасныг шоолох: маамганах дуртай (настай хүний намбагүй, авиргүй зан ааш гаргамтгай) - Настай дэлгэрэнгүй... Л.Ванган. Жүжгүүд.