МААЛИНГА I
/ ургамал /

Хөхөвтөр цэнхэр өнгийн цэцэгтэй, нэг наст өвслөг таримал ургамал, утас хийх ба тос гаргаж авна: маалингын дэлгэрэнгүй... (маалингын үрээс гаргаж авдаг тос), байгалийн маалинга [ургамал] (навч нь цувран ургадаг, хөхөвтөр цэнхэр өнгийн цэцэгтэй, олон наст өвс), зэрлэг маалинга [ургамал] (талд ургадаг, навч нь цувран ургадаг, цэнхэр, хөх өнгийн цэцэгтэй олон наст өвс).

маалингын тос маалингын үрээс гаргаж авдаг тос
байгалийн маалинга навч нь цувран ургадаг, хөхөвтөр цэнхэр өнгийн цэцэгтэй, олон наст өвс
зэрлэг маалинга талд ургадаг, навч нь цувран ургадаг, цэнхэр, хөх өнгийн цэцэгтэй олон наст өвс
Ижил үг:

МААЛИНГА II

МААЛИНГА III