МААЗГАРДУУ

Маазгар байрын, маазгар зан байдалтай.