МААДГАРДУУ

Маадгар байрын - Их хэрэг бүтээсэндээ маадгардуу байсан Жанпай хөл газар хүрэхгүй баярласандаа инээд алдан... дэлгэрэнгүй... Монгол уран зохиолын дээжис., маадгардуу хүү (маадгар байрын хүү).