лонх мод
/ ургамал /
халуун оронд ургадаг, ёроолоороо бүлхгэр бүдүүн хэлбэртэй нэг зүйл мод