ЛОНХЛОХ

1. Шингэн юмыг лонхонд хийж савлах;


2. Савтай шингэн юм гадна талаараа хөлдөх: ус лонхлон хөлдөх (ус савныхаа хэлбэрийн дагуу гаднаасаа хөлдөх).