ЛИСЛЭГ
/ ургамал /

Иш, навч болон цэцгийн түрүү нь эмд ордог олон наст өвс.