ЛИМБЭДЭХ

Лимбээр хөгжимдөх - Цэрэндоржийн лимбэдэхийг сонсоод л сэтгэл хачин догдолжээ. С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., хулсан лимбээр лимбэдэх (хулсан лимбээр хөгжимдөх).