ЛАНГУА
/ ургамал /

Хошууны төрлийн нэгэн зүйл амтат гуа.