ЛАМИНАТОР

Аливаа хэвлэлийн материал, цаасны гадаргууг хамгаалах зорилгоор гялгар полиэтилинээр бүрэх төхөөрөмж.