ЛАМХАЙ

1. Ламын хүндэтгэл нэр;


2. Лам бандийн хүндэтгэл нэр - Эгэтийн дацангаас Ламхай багшаас эхлэн цуутай бөө удгад, орос төлөгч эмгэнд хүртэл бараалхжээ. дэлгэрэнгүй...