ЛАН I

Хүндийн хэмжээ; нэг лан З7,3 граммтай тэнцэнэ; арван цэн нэг лан болно - Нийлсэн хоёр сэтгэл нь, мянган лангийн дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Түүвэр зохиол., арван лан (зуун цэн) - Арван лангийн ембүүндээ алгаа тосдог аав уу даа. Монгол ардын дуу., хорин лан (хоёр зуун цэн); лангаар олж, цэнгээр гээх [зүйр цэцэн үг] (а. Бага зарлагаар ихийг олох; б. Их ашиг олж байхад бага зэргийн гарз байж болно гэсэн санаа).

арван лан зуун цэн
хорин лан хоёр зуун цэн
лангаар олж цэнгээр гээх а. Бага зарлагаар ихийг олох; б. Их ашиг олж байхад бага зэргийн гарз байж болно гэсэн санаа
Ижил үг:

ЛАН II

ЛАН III