ЛАМТАН

Ламын хүндэтгэл нэр - Ламтан та хаа морилж явна даа. Яриа.