ЛАМП

1. Цахилгаан дэн, бүрхүүлт гэрэл - Түүнчлэн мөнгөн усыг халууны шил, барометр, дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол;


2. Агааргүй битүү хоолой цоргын зэрэг зүйл.