ЛАЙДАХ I

Худгийн усыг шавхаж, ёроолыг нь цэвэрлэх; лайг цэвэрлэх - Цээлийн усыг лайдвал, шавар булингар нь хөдлөхгүй. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЛАЙДАХ II