ЛАГУУ
/ амьтан /

Бяцхан далавчтай нэгэн зүйл хорхой.