ЛАГШИМ

Маш наалдамтгай, унжралдсан, зунгааралдсан байдалтай юм.