ЛАБОРАНТ

Сорил, шинжилгээний газрын туслах ажилтан: лаборант эмэгтэй (лабораторийн ажилтай эмэгтэй), дэлгэрэнгүй...

лаборант эмэгтэй лабораторийн ажилтай эмэгтэй
тэнхимийн лаборант тэнхимийн туслах ажилтан
эмнэлгийн лаборант эмнэлгийн лабораторийн ажилтан