ЛАВ III

Газраас гардаг нэгэн зүйл тос: лав зул (лаваар цутгасан зул), лав тос (лаа хийнэ, дэлгэрэнгүй...

лав зул лаваар цутгасан зул
лав тос лаа хийнэ, эмнэлэгт хэрэглэнэ
лав тэргүүлэгч цэцэг чагталж ургадаг өндгөлжин навчтай, цэцэг нь анхилам сайхан үнэртэй нэг зүйл цэцэг
Ижил үг:

ЛАВ I

ЛАВ II

ЛАВ IV

ЛАВ V:

ЛАВ VI: