ЛАВАЙ I

1. Бүрээ хорхойн хальс яс: лавай үлээх (дун үлээх), лавайн өнгө (дунгийн цагаан дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Нэгэн зүйл дун бүрээ, далайн дунгийн хүндэтгэл нэр: дун лавай [хоршоо] (дун бүрээ), лавай бүрээ дэлгэрэнгүй...
лавай үлээх дун үлээх
лавайн өнгө дунгийн цагаан өнгө
цагаан лавай цагаан дун
дун лавай дун бүрээ
лавай бүрээ дун бүрээ
Ижил үг:

ЛАВАЙ II