ЛАВАР II

Адар, дээвэр - Дээгүүр нь торгон лавар, өмнүүр нь эрээн торгон ёлбоотой. Ж.Дамдин. Үймээний

Ижил үг:

ЛАВАР I