ЛАВДАЛ I

Юмыг лаваар шавах, лав түрхэх үйлийн нэр.

Ижил үг:

ЛАВДАЛ II: