ЛАВДАХ I

Лаваар юмыг шавах: савны ёроолыг лавдах (савны ёроолыг лаваар шавж бөглөх).

Ижил үг:

ЛАВДАХ II