ЛАВДУУ II

Төлөв, хашир, томоотой, даруу зантай - Хянамгай сэтгэл лавдуу. Монгол цэцэн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЛАВДУУ I