ЛАВАЙ II
/ ургамал /

Гол нэртэн овгийн сөөгөнцөр - Таана, боролзой, мангир, бор, шар шаваг, лавай, хазаар, цагаалж өвс зэрэг ургамлыг идэж түргэн тэвээрч, хүч тарга дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

ЛАВАЙ I