ЛАВ I

1. Гүн гүнзгий: лав ухах (гүнзгий ухах), лав хатгах (гүн хатгах), лав дэлгэрэнгүй... (гүнзгий цавчих);


2. Мөчид биш цаагуур, бат бөх: лав барих (алдахгүй барих), лав орох (гүн орох), лав уях (баттай дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Магад үнэн, хуудуугүй, хуумгай биш: лав мөн (магад мөн) - Сүхбаатарын ярьж байсан үйл лав мөн. дэлгэрэнгүй... лав үнэн (гарцаагүй үнэн), лавыг нь олох (үнэн магадыг олж мэдэх);
4. Гарцаагүй, найдвартай, баталгаатай - Маргааш дэлт саарал хавханд эс суух юмаа гэхэд нөгөөдөр лав аа! гэж Сандаг хэлэхэд Дулмаагийн амьсгаа жаал дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.

лав ухах гүнзгий ухах
лав хатгах гүн хатгах
лав цавчих гүнзгий цавчих
лав барих алдахгүй барих
лав орох гүн орох
лав уях баттай уях
лав мөн магад мөн
лав үнэн гарцаагүй үнэн
лавыг нь олох үнэн магадыг олж мэдэх
Ижил үг:

ЛАВ II

ЛАВ III

ЛАВ IV

ЛАВ V:

ЛАВ VI: