ЛАВ II

Наах бэхлэхэд зориулсан лац мэт, зөөлөн наалданги зүйл: хөөргөний толгой зэргийг наах, алт, мөнгө, зэс, гууль хөөхөд хэрэглэнэ: ногоон дэлгэрэнгүй... (ногоон лац), улаан лав (улаан лац), үзмийн лав (үзмийн голны наалданги нялцгай зүйл).

ногоон лав ногоон лац
улаан лав улаан лац
үзмийн лав үзмийн голны наалданги нялцгай зүйл
Ижил үг:

ЛАВ I

ЛАВ III

ЛАВ IV

ЛАВ V:

ЛАВ VI: