ЛАВАА
/ амьтан /

Намрын цагт голд унах нэг зүйл цагаан хорхой, хуурамч тор жигүүрт шавжийн нам, зулзага нь усанд хэдэн жил оршино; нас дэлгэрэнгүй...