КОМБИНЗОН

Өмд цамцыг үргэлжид нь хийсэн гадуур өмсөх хувцас, бадай - Доохүүгийн өмссөн комбинзон нь гандам говийн хужирт дэлгэрэнгүй...Л.Түдэв. Нүүдэл.