КОММУН

1. Эд хөрөнгө ажил хөдөлмөрөө нэгтгэж хамтран амьдрахаар нэгдсэн хүмүүс - Байгуулсан коммунаа эргэхээр Ерөөлт дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер., Парижийн коммун (пролетарийн анхны хувьсгал, ажилчин ангийн анхны засаг, Парижид далан хоёр хоног, 1871 оны 3-р сарын 18-аас 5-р сарын 28 хүртэл тогтжээ), хамтрал коммун [хуучирсан] [хоршоо] (эд хөрөнгөө нийгэмчлэн нийлүүлсэн хамтын аж ахуй);


2. [муушаасан] Хэтэрхий даруу хүн, номын хүн - Чи гэж бөөн коммун эр өдөржингөө ном шагайх юм. О.Самбуудорж дэлгэрэнгүй... этгээд үг.

Парижийн коммун пролетарийн анхны хувьсгал, ажилчин ангийн анхны засаг, Парижид далан хоёр хоног, 1871 оны 3-р сарын 18-аас 5-р сарын 28 хүртэл тогтжээ
хамтрал коммун эд хөрөнгөө нийгэмчлэн нийлүүлсэн хамтын аж ахуй