КОММУТАТОР

1. Цахилгаан хэлхээний залгах, салгах болон гүйдлийн чиглэлийг өөрчлөх төхөөрөмж;


2. Телефон шугамуудын гар холболтын үед телефон холбоонд хэрэглэдэг залгах төхөөрөмж.