КОММУНИКАЦИ

Хүн өөрөө, өөрийгөө өрөөл бусдаас олж илрүүлэх харилцааг тэмдэглэсэн идеалист философийн категори.