КОМИССЛОХ

Тусгай комиссын үзлэгт оруулж дүгнэлт гаргах.