КИНЕТИК

Хөдлөл зүй, механик хөдөлгөөнийг судлах ухаан.