КАРГО

1. Хөлөг онгоц болон онгоцоор тээвэрлүүлж буй даатгалтай ачаа, тээш;


2. Тус үйлчилгээг эрхэлдэг байгууллага.