КАМПАНИ

1. Нийгэм улс төр, аж ахуйн ээлжит чухал зорилтыг түргэвчлэн биелүүлэхийн тулд явуулах тусгай арга хэмжээ: дэлгэрэнгүй...


2. Зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа - Зэвсэг хураахын төлөө идэвхтэй кампанийг тус оронд өрнүүлэв. “Үнэн” сонин;
3. Найз нөхөр - Тэгэхэд нь муу Ваанчиг кампани маань энэ хамтралд орох гэж байгаа юм. Ц.Уламбаяр. Зовлон дэлгэрэнгүй...

сонгуулийн кампани сонгуулийн үйл ажиллагаа
тариалангийн кампани тариалангийн ажил