ИР II:

цавууны ир (наалдаа, лагшин юм).

Ижил үг:

ИР I

ИР III