ИРВИЙХ

Дэрвийх; зууван байдлаар эрвэн сэрвэн хөдлөх, ирвийн харагдах: тэрийх: ирвийж үхсэн оонын толгойноос ямаа дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (шалтгаангүйгээр дэмий айж цочих гэсэн санаа).