ИРАН

1. Дундад Азийн нэгэн улсын нэр - Эрт цагт Иран Туран хоёр орон байв. Хөх дэлгэрэнгүй...


2. Мөн улсын голлох үндэстний нэр.