ИРВАА
/ яриа /

Тэнэг, мангар - Ямар ирваа амьтан бэ? Яриа.