ИОН

Цахилгаан цэнэгтэй өчүүхэн хэсэг, бөөмс: эерэг сөрөг ион (нэмэх хасах цэнэгт бөөм).