ИОТ

Хэлний дундуурх шүргэх “й” гийгүүлэгчийг тэмдэглэх латин үсгийн нэр.