ИОТА

Грек цагаан толгойн “и” авиаг тэмдэглэх үсгийн нэр.