ИОНТ

Ионы найрлага бүхий: ионт бодис (ион агуулсан бодос), ионт нэгдэл (ион агуулсан дэлгэрэнгүй...

ионт бодос ион агуулсан бодос
ионт нэгдэл ион агуулсан нэгдэл