ИОНЖИХ

Цахилгаан бүхий саармаг атом, молекулаас чөлөөт электрон, ион үүсэх: хий ионжих (хий ионтой болох) - дэлгэрэнгүй...